Joanna Pępko - Redaktor Merytoryczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2015

Posiada doświadczenie publicystyczne. Jej artykuły ukazywały się jak dotąd w kwartalniku „Dłonie i Słowo” poświęconym sprawom osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Inicjatorka i organizatorka wystaw głuchoniewidomego artysty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku oraz w słupskim areszcie śledczym i zakładzie karnym w Ustce. Organizowała także spotkania edukacyjne niepełnosprawnego artysty z dziećmi i młodzieżą ze słupskich szkół.