Mateusz Ciborowski - Redaktor Naczelny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2015

Posiada wykształcenie historyczne i informatyczne.

Przez wiele lat zasiadał w kolegium redakcyjnym miesięcznika społecznego „Pochodnia” skierowanego do osób niewidomych i słabo widzących.

Autor artykułów do gazet dedykowanych osobom niepełnosprawnym w tym również poruszających zagadnienia z obszaru kultury. Pisał między Innymi Do kwartalnika „Dłonie i Słowo” wydawanego przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, miesięcznika „Help” Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz czasopisma internetowego Wiedza i Myśl.

Długoletni zastępca dyrektora Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

- Laureat nagrody Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni za stworzenie biblioteki online dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aktywnie działa na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją wzroku. posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu dostępnych materiałów czytelniczych dla tej grupy odbiorców.